Budowa Mercedes w Łomiankach

Prace brukarskie, drogowe wraz z zadaszeniem miejsc postojowych przy salonie samochodowym. Zostały wykonane nawierzchnie z kostki brukowej w jezdni wewnętrznej, miejscach parkingowych oraz z geokraty. Ułożono kratki trawnikowe w zatoce parkingowej, wykonano tereny zielone wraz z systemem nawadniania.