Budowa na ul. Daniszewskiej w Warszawie

Naprawa nawierzchni z kostki brukowej – opaski chodnikowej.