Mabion

Wykonanie nawierzchni w obiekcie przemysłowym o powierzchni ok 4000 m w Konstantynowie Łódzkim.