Zrealizowane

Osiedle Park Leśny

Inwestycja - osiedle mieszkaniowe. Prace polegały wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ok 2000 metrów kwadratowych.

Budowa domu wielorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego od podstaw do stanu developerskiego

Mabion

Wykonanie nawierzchni w obiekcie przemysłowym o powierzchni ok 4000 m.

Fabryka Bafesto - Stryków

Budowa i zagospodarowanie nawierzchni ok 3000 metrów. Budowa zbiornika przeciwpożarowego.

Kort tenisowy

Wykonanie kortu tenisowego z odwodnieniami. Utrudnieniem były ciężkie warunki gruntowe i pogodowe.

Uzupełnienie asfaltu

Naprawa drogi wewnętrznej - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej.

Odwodnienie budynku

Odwodnienie budynku i wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych.

Water Jet

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Budowa systemu odwodnień.

Ogrzewanie wjazdów

Elektrociepłownia

Budowa Celon

Wykonanie ogrodzenia

Przykładowe wykonanie ogrodzenia.

Odwodnienie Kościoła

Wykonanie odwodnienia Kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha w Wyszkowie

Remont elewacji

Factory Ursus

Zakładanie ogrodów

Budowa WTW - Warszawa

The Tides- Warszawa

Forest Project S.A.

Wrocław

« Galeria